Judo

Judo ćwiczymy pod okiem miłej i doświadczonej Pani Instruktor, raz w tygodniu, w środy.