Zajęcia muzyczne

 
Przedszkole Gwiazdeczka zapewnia możliwość uczestniczenia Dzieci w znacznie rozszerzonych Zajęciach Muzycznych.
 


Zajęcia odbywać się będą, zależnie od zainteresowania, w godzinach porannych w ramach zajęć przedszkolnych, oraz w godzinach popołudniowych jako zajęcia „dodatkowe”.

Naszym celem jest nie tyle przygotowanie dzieci do profesjonalnego zajmowania się muzyką, aczkolwiek bez wątpienia będzie to także początek drogi zawodowej dla niektórych z nich. Chcemy jednak w umuzykalnianiu dzieci skoncentrować się przede wszystkim na obyciu ich z magicznym światem nut, dźwięków, instrumentów i rytmu. Będziemy się starali sprawić, aby muzyka stała się dla naszych najmłodszych ich środowiskiem naturalnym, które pomaga wyrazić siebie, swoje emocje, a poprzez wspólne muzyczne zabawy – buduje poczucie własnej wartości oraz ułatwia kontakt z rówieśnikami. Dlatego nasze zaproszenie kierowane jest do dzieci wykazujących pewien stopień predyspozycji muzycznych, aby mogły w tej cudownej rzeczywistości wzrastać, rozumieć ją coraz lepiej i poczuć się „u siebie”. Sam kontakt z muzyką od najmłodszych lat, stymuluje prawidłowy rozwój dziecka oraz budzi jego wrażliwość, pomaga wzrastać prawidłowej świadomości naszego ciała i ruchu oraz otwiera uszy na dźwięki wokół nas, wzmagając zdolność koncentracji czy chociażby ułatwiając naukę języków obcych.

Nasze zajęcia, w zależności od wieku dzieci, będą opierały się na nauce poprzez zabawy przy muzyce, koordynujące ruch, uzewnętrzniające emocje i nastroje, w które wprowadzają nas rozmaite utwory muzyczne. Stopniowo poszerzać będziemy także zakres wiedzy najmłodszych na temat instrumentów, notacji muzycznej, różnych odmian muzyki – nie tylko klasycznej, chociaż to ona stanowić będzie podstawę naszej pracy.

Proponujemy Państwa dzieciom:

• Dobrą zabawę, która uczy poczucia rytmu i melodii.
• Pracę nad koordynacją ruchu adekwatnego do tempa, dynamiki i charakteru muzyki.
• Grę na prostych instrumentach, a także odkrywanie „muzyki” zamkniętej w przedmiotach codziennego użytku.
• Naukę piosenek: znanych, ludowych oraz mniej znanych, związanych z przeżywanymi świętami, porami roku. Śpiew towarzyszyć nam będzie nieustannie.
• Wspólne zabawy w kółku, uczące współpracy podczas tworzenia muzyki i koncentrowania uwagi na drugiej osobie.
• Stopniowe zapoznawanie z rodzinami instrumentów muzycznych, udział w koncertach, a często także możliwość samodzielnego korzystania z instrumentów.
• Uwrażliwienie na dźwięk poprzez naukę przebywania w ciszy – nasłuchiwanie odgłosów natury, odpoczynek przy cichej muzyce, próby wsłuchiwania się w melodię i wyszukiwania charakterystycznych zwrotów w utworach.
• Naukę rysowania nutek, wprowadzenie w notację muzyczną poprzez „nutkowe bajeczki”
• Dla dzieci od 5 roku życia – możliwość nauki podstaw gry na skrzypcach czy fortepianie – lekcje samodzielne półgodzinne, przy wskazanej asyście jednego z rodziców lub opiekunów
• A dla rodziców – możliwość prawdziwego delektowania się postępami Państwa pociech na koncertach i przedstawieniach muzycznych przygotowywanych przez dzieci.