Religia

Artykuł o Przedszkolnych Aniołkach z FBI – Franciszkańskiego Biuletynu Informacyjnego:

Religia prowadzona jest przez Braci z Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów
z Klasztoru przy ulicy Ojcowskiej 1.