Tenis

ZACHĘCAMY DO ROZPOCZĘCIA TENISOWEJ PRZYGODY!

Metoda jaką wykorzystujemy w nauce tenisa, to tzw.
„Tenis 10”, przeznaczony dla dzieci poniżej 10 lat.

Program został opracowany przez IFT-International Tennis Federation i zatwierdzony przez Polski Związek Tenisowy.

Program pozwala na rozpoczęcie nauki przez najmłodsze dzieci, dzięki wykorzystaniu, wolniejszych (bardziej miękkich) piłek, krótszych rakiet oraz mniejszego wymiaru kortu i wysokości siatki.